Skip to content

Categories:

Keats

Schoonheid

J. Keats schreef zijn ‘Ode on a Grecian Urn’ in 1819. Het werk blijft eeuwig voortleven door deze twee prachtige regels: ”Beauty is truth, truth beauty,” – that is all/Ye know on earth, and all ye need to know.’ [FB 20/8/2015]

Keats

‘Rest ons de plicht om dankbaar te zijn voor wat we hebben. En wat we hebben is Keats – vol zwakheden, maar ook vol wonderbaarlijkheden. Iets anders, wat dan ook, zou een andere naam hebben verdiend.’ Motion, Het verdichtsel van dokter Cake

De Engelse dichter Andrew Motion heeft een biografie geschreven over Keats. Hij vroeg zich echter af wat er gebeurd zou zijn als Keats nog had voortgeleefd. Hij publiceerde hierover in 2003: The Invention of Dr Cake (vertaald als Het verdichtsel van dokter Cake), In dit werk is Keats hersteld van zijn tbc en teruggekeerd naar Engeland om de rest van zijn leven als plattelandsarts door te brengen, Een collega ontdekt zijn ware identiteit. Maar Keats heeft zijn leven als dichter ver achter zich gelaten. [FB 19/8/2015]

De brief

Auden was geen fan van de dichter Keats. In de W.H. Auden Encyclopedia (ja die bestaat echt) lees ik: “he believed that Keats had died to young that he would have grown into poetic maturity had he lived. He was more in favor of Keats the person and admired his letters.’ Maar die zijn ook schitterend:
De brief aan Fanny: ‘My dearest Lady, I am glad I had not an opportunity of sending off a Letter which I wrote … I am now at a very pleasant Cottage window, looking onto a beautiful hilly country, with a glimpse of the sea; the morning is very fine. I do not know how elastic my spirit might be, what pleasure I might have in living here and breathing …’ [FB 19/8/2015]

To Autumn

‘SEASON of mists and mellow fruitfulness,
Close bosom-friend of the maturing sun’

John Keats

[FB 23/9/2016]