Skip to content

Categories:

Rozier

Een liefde zonder verzet

Gilles Rozier heeft als hoofdpersoon een in de jaren 40-50 in Frankrijk woonachtige leraar Duits gekozen, die enerzijds samenwerkt met de Duitse bezetters (hij vertaalt teksten) en anderzijds een joodse man in de kelder van zijn ouderlijk huis laat onderduiken. Dat hij/zij (daarover is het verhaal onduidelijk) ook een relatie begint met de onderduiker betekent een keerpunt, waarna de aandacht meer gericht is op de geneugten van het leven dan op de verboden boeken van de geliefde schrijvers, die hij/zij eveneens in de kelder heeft ondergebracht. De onduidelijkheid of de verteller een hij/zij is geeft de lezer de mogelijkheid om dit zelf in te vullen.
Een gedicht van Heine ‘Ein Fichtenbaum steht einsam‘ komt meerdere keren terug en verder blijft de kennis van de rijke Duitse literatuur beperkt tot een opsomming van schrijvers.

 

Het zoeken naar een balans tussen literatuur en leven maakt ‘Een leven zonder verzet’ desalniettemin tot een interessant boek.  [FB 5/3/2016]