Skip to content

Categories:

Strindberg

‘Ieder mens beschikt in laatste instantie over zijn eigen persoon. Mijn gedachten worden niet meer gecontroleerd door die van een ander, ik leef niet meer onder de druk van andermans opvattingen en grillen. In de pas verworven vrijheid begint de ziel zich te ontplooien en men ervaart een zeer grote innerlijke vrede, een stille vreugde en een gevoel van zekerheid en verantwoordelijkheid voor zichzelf.’ August Strindberg, Eenzaam

(FB 15/1/2016)

Eenzaam

Toen Strindberg in 1899 na zijn scheiding terugkeerde naar Stockholm leefde hij een tijdlang alleen. Deze periode vertoont veel overeenkomst met hetgeen de hoofdpersoon in ‘Eenzaam’ (1903) meemaakt. Ook hij leeft alleen en beperkt zjn sociale contacten tot een minimum en probeert hierdoor tot de kern van zijn schrijverschap te komen.

Hij huurt twee gemeubileerde kamers, gaat veel wandelen, observeert mensen en situaties, schrijft hierover en oefent zich erin om eenzaam te zijn: ‘Door het contact met andere mensen te verbreken scheen ik eerst aan kracht in te boeten, maar tegelijkertijd begon mijn ik zich als het ware te coaguleren, zich te verdichten rondom een kern waar alles wat ik beleefde samenkwam, versmolt en geabsorbeerd werd als voedsel voor mijn ziel. Bovendien maakte ik er een gewoonte van alles wat ik zag en hoorde, alles wat zich thuis, op straat of in de natuur afspeelde om te zetten en te betrekken op het werk waarop ik op dat moment aan bezig was; ik voelde hoe mijn kapitaal groeide en wat ik in eenzaamheid bestudeerde, bleek waardevoller dan wat ik waarnam in een gezelschapsleven waar ik zelf aan deelnam.’
Wellicht ligt hierin de kern van een waarachtig schrijverschap. [FB 18/1/2016]

Ieder mens beschikt in laatste instantie over zijn eigen persoon. Mijn gedachten worden niet meer gecontroleerd door die van een ander, ik leef niet meer onder de druk van andermans opvattingen en grillen. In de pas verworven vrijheid begint de ziel zich te ontplooien en men ervaart een zeer grote innerlijke vrede, een stille vreugde en een gevoel van zekerheid en verantwoordelijkheid voor zichzelf.‘ August Strindberg, Eenzaam

[FB 15/1/2016]